Trung phương coffee

Đậm đà vị cafe truyền thống

Tin tức

Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng Tư giảm 12,4%

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1,093 tỷ USD, giảm 21,98% so với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm trước. Giá cà phê bình quân xuất khẩu trong tháng 4/2019 đạt 1.698 USD/tấn, giảm 1,50% so với giá bình quân xuất khẩu của tháng 3/2019.

Tính chung 7 tháng đầu niên vụ cà phê hiện tại 2018/2019, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 1.062.101 tấn cà phê các loại (khoảng 17,7 triệu bao), giảm 1,19% so với xuất khẩu 7 tháng đầu niên vụ cà phê 2017/2018 trước đó.

0903.338.038